Hatályos rendeletek 2009. december 18.
FIGYELEM: ARCHÍV ÁLLOMÁNY
1997.

4/1997. (III. 5.) HÖR. sz. rendelete az intézményi térítési díjakról
1999.

7/1999. (IV. 26.) HÖR. sz. rendelete a község közművelődési feladatainak ellátásáról
2001.

7/2001. (XI. 27.) HÖR. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

8/2001. (XII. 28.) HÖR. sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
2002.

7/2002. ( VIII.22.) HÖR. számú rendelete Bojt község közigazgatási területén működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről
2003.

4/2003. (IV. 02.) HÖR sz. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

11/2003. (IX. 30.) Bkt. sz. rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának, juttatásainak és költségtérítésének szabályairól

13/2003.(XII.23.) BKt.sz. rendelete a helyi iparűzési adóról
2004.

3/2004. (II. 13.) BKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

6/2004. (IV.21.) BKt. rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/1997. (IV.26.) HÖR rendelet hatályon kívül helyezéséről

9/2004. (XI. 30.) BKt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

10/2004. (XI. 30.) BKt. sz. rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról
2005.

3/2005 (II. 22.) BKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2004.(II. 13.) BKt. rendelet módosításáról

7/2005. (VI. 03.) BKt. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

10/2005. (IX. 13.) BKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2004. (II. 13.) BKt. rendelet módosításáról

11/2005 (IX. 13.) BKt. rendelete a lakásépítés, vásárlás helyi önkormányzati támogatásáról

13/2005. (XI. 29.) BKt rendelete Bojt Község Helyi Építési Szabályzatáról

14/2005. (XI. 29.) BKt rendelete a település Szabályozási Tervének megállapításáról
2006.

7/2006. (VII. 14.) BKt rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (XI. 30.) BKt rendelete módosításáról

9/2006. (VII. 14.) BKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 3/2004. (II. 13.) BKt rendelet módosításáról

13/2006. (XII. 14.) BKt rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 02.) HÖR sz. rendelete módosításáról

17/2006. (XII. 16.) BKt rendelete a képviselő-testületegyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (XI. 30.) rendelet módosításáról
2007.

1/2007. (I. 20.) BKt. rendelete a közüzemi víz- és csatornadíjak áráról

2/2007. (I. 30.) BKt. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

7/2007. (V. 15.) BKt rendelete az állattartásról

14/2007 (XI.30) számú BKt rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 13/2003. (XI. 29.) BKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l

15/2007 (XI. 30) számú BKt rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról

16/2007 (XI. 30) számú BKt rendelete a közterületek tisztántartásáról
2008.

2/2008. (II. 18.) BKt. rendelete az állattartásról szóló 6/2007. (V.IS.) BVKt. rendelet módosításáról

5/2008. (IV. 01.) BKt. rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 02.) HÖR. rendelet módosításáról

9/2008. (VI. 06.) BKt rendelete a közterületek tisztántartásáról szóló 16/2007. (XI. 30.) BKt rendelete módosításáról

12/2008. (VI. 27.) BKt. rendelete az épített és természeti értékek védelméről és fenntartásáról

13/2008. (VIII. 27.) BKt rendelete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 30.) BKt rendelet módosításáról

16/2008. (XII. 08.) BKt rendelete a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I. 20.) BKt rendelet módosításáról

17/2008. (XII. 09.) BKt. rendelete az épített és természeti értékek védelméről és fenntartásáról szóló 12/2008. (VI. 27.) BKt. rendelet módosításáról
2009.

2/2009. (II. 4.) BKt. rendelete az épített és természeti értékek védelméről és fenntartásáról szóló 12/2008. (VI.27.) BKt. rendelet módosításáról

3/2009. (II. 27. ) BKt. rendelete a helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 11/2003. (IX. 30.) BKt. rendelete módosításáról

4/2009. (II. 27.) számú BKt. rendelete Bojt Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

4/2009. (II. 27.) számú BKt. rendelete Bojt Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MELLÉKLETEK

7/2009. (V. 11.) BKt. rendelete Bojt Község Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

9/2009. (V. 11.) BKt. rendelete a helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 11/2003. (IX. 30.) BKt. rendelete módosításáról

10/2009. (VI. 10.) BKt. számú rendelete Bojt Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.) BKt. rendeletének módosításáról (ZIP formátumban)

12/2009. (VIII. 28.) BKt. rendelete a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról szóló 10/2004. (XI.30.) BKt. rendelet módosításáról

13/2009. (IX. 22.) BKt. számú rendelete Bojt Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/ 2009. (II. 27.) BKt. rendeletének módosításáról

14/2009. (IX. 22.) BKt. rendelete a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő rendeletmódosításokról

15/2009. (X. 20.) BKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

16/2009. (X. 20.) BKt. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 30.) BKt. rendelet módosításáról

17/2009. (XII. 01.) BKt. számú rendelete Bojt Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/ 2009. (II. 27.) BKt. rendeletének módosításáról

18/2009. (XII. 01.) BKt rendelete a falugondnoki szolgálatról

19/2009. (XII. 01.) BKt rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. (IV. 02.) HÖR sz. rendelete módosításáról

20/2009. (XII. 18.) BKt. számú rendelete Bojt Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/ 2009. (II. 27.) BKt. rendeletének módosításáról

21/2009. (XII. 18.) BKt. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 1/2009. (II. 4.) BKt. rendelet módosításáról

22/2009. (XII. 18.) BKt. számú rendelete Bojt Község Önkormányzat a 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

23/2009. (XII. 18.) BKt. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 2/2007. (I. 30.) BKt. rendelet módosításáról