Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2010.02.15.
(Bojt)
1-7. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2010.02.05.
(Együttes)
1-5. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.12.17.
(Bojt)
1-7. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.11.30.
(Bojt)
1-8. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.10.28.
(Együttes)
1-6. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.10.19.
(Bojt)
1-5. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.09.30.
(Együttes)
1-7. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.05.28.
(Bojt)
1-5. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.05.08.
(Bojt)
1-4. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.05.06.
(Együttes)
1-4. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS (zip)

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.04.03.
(Bojt)
1. napirend Meghívó

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról a szóló 8/2007. (VI. 27.) BKt. rendelet módosításáról

3. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község egészségügyi helyzetéről, a háziorvosi, a védőnői szolgálat, a központi ügyelet és tapasztalatairól

ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2008. évi munkájáról Bojt

4. napirend ELŐTERJESZTÉS a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása Társulási megállapodásának módosítására

5. napirend ELŐTERJESZTÉS Polgármester helyettesítéséről társulási tanácsban

6. napirend ELŐTERJESZTÉS A DERFI REFERENCIA BT által a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása részére készített, a szociális alapfeladatok ellátásáról szóló tájékoztatójára

7. napirend ELŐTERJESZTÉS a Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv települési képviselőtestületek által történő elfogadására

BERETTYÓÚJFALUI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013 ÉVRE

8. napirend ELŐTERJESZTÉS Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybevételéhez

9. napirend ELŐTERJESZTÉS a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás települési szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációja című projekthez önerő biztosítására

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.02.26.
(Bojt)
1. napirend Meghívó

2. napirend ELŐTERJESZTÉS A helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 11/2003. (IX. 30.) BKt rendelet módosításáról

Bojt Község Önkormányzati Képviselő-testülete …./2009. (02. 27. ) BKt. Rendelete (TERVEZET) a helyi önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 11/2003. (IX. 30.) BKt. rendelete módosításáról

3. napirend ELŐTERJESZTÉS az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására

4. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község Önkormányzat 2009 évi költségvetésének elfogadásához

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete .../2009. (...) számú BKt. rendelete (TERVEZET) Bojt Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Bojt Község Önkormányzat 2009. évi címrendje

Bojt Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 4/1. számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bojt Község Önkormányzata 2009. évi felhalmozási és tőke jellegű kiadása

Bojt Község Önkormányzata 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Bojt Község Önkormányzata a 2009. évi normativ állami hozzájárulás és SZJA részesedés alakulása jogcímenként

Bojt Község Önkormányzata 2008. évi hitelképességének alakulása

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg

Kimutatás a többéves kihatással járó hosszúlejáratú hitelek állományáról,a visszafizetés ütemezéséről

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bojt Község Önkormányzatának 2009. évi költségvetése feladatonként

Kommunális feladatok

5. napirend ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Gyámhivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóra

6. napirend ELŐTERJESZTÉS a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok éves átfogó értékelésére

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT

7. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének elfogadására

8. napirend ELŐTERJESZTÉS a Községi Művelődési Ház és Könyvtári – feladatellátó hely 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóra és a 2009. évi munkatervének elfogadására

Beszámoló a 2008. évben végzett közművelődési tevékenységről

2009. évi Munkaterv

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.02.06.
(Együttes)
1. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS az intézményfenntartó társulások költségeinek meghatározására

Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása

Kistérségi támogatás feladatonként

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai normatív támogatás 2009.

Iskola kistérségi támogatás 2009. év

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 2009. év Iskola

Biharkerszetes Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés 1. számú tájékoztató

K I M U T A T Á S A 2009. évi önkormányzati hozzájárulásokról, a társulásban ellátott feladatok működési kiadásaihoz

Óvoda kistérségi támogatás 2009. év

Biharkeresztes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés 2. számú melléklet

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 2009. év Óvodai nevelés

Biharkeresztes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés 3. számú melléklet

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatások ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítására

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.02.03.
(Bojt)
1. napirend Meghívó

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 8/2001. (XII. 28.) HÖR. rendelet módosítására

Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2009. (..) BKt. Rendelete (T E R V E Z E T) az intézményi térítési díjáról szóló 4/1997. (III. 5.) HÖR. rendelet módosításáról

3. napirend
4. napirend ELŐTERJESZTÉS az épített és természeti értékek védelméről és fenntartásáról szóló 12/2008. (VI.27.) BKt. rendelet módosítására

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2009.01.29.
(Együttes)
1. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS a 2009. évi körjegyzőségi költségek meghatározására

2009. év Körjegyzőségi feladatok

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2008.12.08.
(Bojt)
1. napirend Meghívó

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a 2008. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetésérl szóló 1/2008. (II. 18.) BKt. rendelet módosítására

Bojt Község Képviselő-testület ...../2008. (...) BKt. számú rendelete(TERVEZET) Bojt Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/ 2008. (II. 18.) BKt. rendeletének módosításáról

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bojt Község Önkormányzat 2008. III.negyedévi módosítás 4/2.2. számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2008. III. negyedévi irányzat-felhasználási ütemterv-módosítás

Bojt Község Önkormányzat 2008.III.negyedévi módosítás 4/1.számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2008. III. negyedévi módosítás 4/3. számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2008. III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bojt Község Önkormányzata 2008. I. félévi felhalmozási és tőke jellegű kiadása

3. napirend ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bojt Község Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló 4/2.2. számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2008. III. negyedévi beszámoló 4/3. számú melléklete

Bojt Község Önkormányzata 2008. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bojt Község Önkormányzata 2008. III. negyedévi felhalmozási és tőke jellegű kiadása

4. napirend ELŐTERJESZTÉS a közüzemi ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló 1/2007. (I.20.) BKt rendelet módosítására

5. napirend ELŐTERJESZTÉS az épített és természeti értékek védelméről és fenntartásáról szóló 12/2008. (VI. 27.) BKt. rendelet módosítására

6. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályiról szóló rendelet megalkotására

7. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójának elfogadásához

8. napirend ELŐTERJESZTÉS Bojt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi munkatervéhez

9. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Bojt Község Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzésének kiemelt feladatairól szóló tájékoztató elfogadására

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2008.11.07.
(Bojt)
1. napirend Meghívó

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 2008. évi munkájáról szóló beszámolójához

Tájékoztató a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása működéséről

3. napirend ELŐTERJESZTÉS a Polgármesteri Hivatal Igazgatási-, Városfejlesztési- és Okmányiroda 2006-2007. évi tevékenységéről szóló beszámolóhoz

BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási, Városfejlesztési és Okmányiroda 2006-2007. évi tevékenységéről

4. napirend ELŐTERJESZTÉS a 2008. évi közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározására

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2008.10.03.
(Bojt)
1. napirend ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS a 2008. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 18.) BKt. rendelet módosítására

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bojt Község Önkormányzata 2008. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bojt Község Önkormányzata 2008. I. félévi felhalmozási és tőke jellegű kiadása

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Idősek klubja

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bojt Község Önkormányzatának 2008. félévi költségvetése feladatonként

Bojt Község Önkormányzata 2008. I.félévi előirányzat-felhasználási ütemterv-módosítás

Bojt Község Önkormányzata 2008. I. félévi felhalmozási és tőke jellegű kiadása

Bojt Község Önkormányzata 2008. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Idősek klubja

Bojt Község Képviselő-testület ...../2008. (...) BKt. számú rendelete (TERVEZET) Bojt Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/ 2008. (II. 18.) BKt. rendeletének módosításáról

Ülés időpontja: Napirend: Előterjesztés anyagai:
2008.10.01.
(Együttes)
1. napirend Meghívó

ELŐTERJESZTÉS az általános iskolában és az óvodában folyó pedagógiai munka értékelésére a pedagógiai program tükrében, a Bocskai István Gimnázium és Szakképz Iskola és Kollégium, valamint a Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú M0vészetoktatási Intézmény és az Igazgyöngy Alapfokú M0vészetoktatási Intézmény tevékenységéről szóló tájékoztatásra

A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS TAGINTÉZMÉNYEI: A BOCSKAI ISTVÁN TAGISKOLA NAGYKEREKI ÉS A PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLA BOJT 2007/2008-AS TANÉV MUNKÁJÁNAK BESZÁMOLÓJA

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése

Szivárvány Óvoda Ártándi Tagóvodájának 2007/2008-as nevelési év értékelése

Munkatervünk megvalósulása 2007-2008-as nevelési évben Szivárvány Óvoda Bojti Tagóvodája Beszámoló

Tájékoztatás a Bocskai István Gimnázium, Szakképző, Iskola és Kollégiumban folyó szakmai munkáról

GÁRDONYI ZOLTÁN REFORMÁTUS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Szivárvány Óvoda Nagykereki Tagóvoda Beszámoló A 2007/2008-as nevelési év pedagógiai munkájáról

Beszámoló A 2007-2008-as nevelési év munkájának értékelése a Pedagógiai Program tükrében Szivárvány Óvoda

Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2. napirend ELŐTERJESZTÉS a tanévkezdés tapasztalatairól szóló tájékoztatókhoz

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Intézményfenntartói társulási beszámolója Tájékoztató a tanévkezdés tapasztalatairól

Tanévkezdés tapasztalatai a 2008/2009. évi nevelési évben Szivárvány Óvoda

3. napirend ELŐTERJESZTÉS a közoktatási intézményekben végzett szakmai és törvényességi ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéshez kapcsolódó intézkedési tervekhez

I N T É Z K E D É S I T E RV a "Biharkeresztes székhelyű Közoktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Társulás" közoktatási intézményeinek törvényességi és szakmai ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére Szivárvány Óvoda és Tagóvodái

A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat törvényességi ellenőrzésének szakértői véleménye alapján készült intézkedési terv

4. napirend ELŐTERJESZTÉS Biharkeresztes Város Önkormányzat körjegyzőségi feladatok ellátásához való hozzájárulás 2008. I. félévi felhasználásáról szóló tájékoztatóhoz

5. napirend Előterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Szivárvány Óvoda I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatáshoz

Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó

Szivárvány Óvoda

6. napirend ELŐTERJESZTÉS az Egyesített Szociális Intézmények 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Egyesitett szociális intézmény